Her er oppskriften på hvordan du setter opp Wifi Tale hos operatører i Telenor sitt nett

iPhone: 

Åpne Innstillinger – Velg Telefon – Velg Wi-Fi anrop – Aktiver Wi-Fi anrop 

Når WiFi anrop er aktivert vil mobilen automatisk benytte Wi-Fi til samtaler og SMS ved behov. 

Samsung: 

Åpne Innstillinger – Velg Wi-Fi anrop – Skru på 

Den vil foreslå ”Wi-Fi foretrukket”, og vi anbefaler dette valget. 

Sony: 

Åpne Innstillinger – Velg Mer – Velg Wi-Fi anrop – Skru på 

Den vil foreslå ”Wi-Fi er foretrukket”, og vi anbefaler dette valget.