Namron zigbee dimmer i parringsmodus:

Dersom du ønsker parre dimmeren til en bryter eller hub gjør du følgende: Trykk reset knappen raskt 4 ganger.  Dersom den er satt i parringsmodus vil du få en bekreftelse ved at lyset blinker.  Sett nå enheten du vil parre den mot i synk...

Reset Namron Zigbee dimmer

Dersom du ønsker å sette dimmeren tilbake til fabrikk instillinger gjør du følgende: Trykk inn reset knappen 5 ganger raskt.  Dersom resettingen er vellykket vil du få en bekreftelse ved at lyset...

Skifte WIFI nett på Homey Pro

Homey blir satt opp til ditt WiFi nett ved installasjon og vil alltid forsøke å koble seg til dette. Dersom du flytter den eller setter opp et nytt WIFI nett kan du enkelt endre dette slik: Sett Homey i recovery modus (se beskrivelse under. Ingen ordinære smarthus...

Sett Homey Pro i Recovery Mode

Dette gjør du dersom du skal koble Homey til et nytt WIFI nett eller dersom du får problemer med å starte den opp. Den vil ikke slette enheter eller annen informasjon. Pass på at den er koblet til strøm og startet opp (den bør være koblet til strøm i minimum 30...

Fabrikk innstille Aeotec Minimote

Åpne lokket Trykk og hold inne de 2 nederste knappene samtidig i ca. 10 sekunder. Både blått og rødt lys vil blinke raskere og raskere til begge lyser for å indikere at enheten er resatt til fabrikk instillinger....

Fabrikk innstillinger Philips Hue

Her er oppskriften på hvordan du setter Philips Hue lyspærer til fabrikkinnstillinger Med fjernkontroll Slå på lampen Hold fjernkontrollen i nærheten av lampen Trykk på både «av-bryteren» og «på-bryteren» samtidig i 10 sekunder Når det lyser først grønt og så rødt i...