Her er oppskriften for vanlig bruk av IDlock

LÅS OPP MED PIN

  • Berør panel
  • Tast inn [kode] og [#]

LÅS OPP MED RFID-KORT

  • Berør panel
  • Vis kort foran lesersymbol

MANUELL LÅSING FRA UTSIDEN

  • Berør panel med hånd

AKTIVERE BORTESIKKER MODUS

  • Hold hånd inntil panel i 3 sek
  • Tast [masterkode] og [#]