Det finnes nå widget til Danalock på Android. Fungerer bra, men savner at man kan se om låsen er opplåst eller låst. Den eneste muligheten for å se statusen på låsen er å åpne Appen.