Det er selvsagt mange grunner til at man bør drifte alarm sentralen selv i stedet for å leie dyre løsninger fra alarmsentral selskaper. De største leverandørene på boligalarmer leverer ofte løsninger som inkluderer faste måneds priser og lange bindingstider. Vi mener at smarthus-løsningene er så bra i dag at alle kan drifte de selv. Men selv om du ikke vil ta det ansvaret eller jobben tilbyr mange smarhus-leverandører (oss medregnet) drifting til en mye rimeligere pris enn ordinære alarmselskaper.

Så, er vi smarthus-leverandører bedre og sikrere leverandør enn de store alarmselskapene? Ja, mener vi. Først og fremst fordi du som kunde har så mange flere muligheter for overvåkning. Du kan koble løsningene opp mot ditt ordinære smarthus-system og ikke la smarthus bli et lite biprodukt av alarmen.

I tillegg mener vi at vekterløsningen som mange selskaper tilbyr er svært gammeldags. Selv om du bor i de mest sentrale strøk vil det ta 10-15 minutter for en vekter å nå boligen din. Det er for lang tid for å fastslå om det brenner eller om noen har brutt seg inn. I stedet bør du som eier boligen få melding på telefonen  og ta grep -ringe en nabo, sjekke web-camera, sjekke følere osv.

Så kommer vi til prisen. Noen alarm selskaper har lav etablering og høy månedspris, andre omvendt. Men alt i alt koster de fleste rundt 15.000 kroner over en 3-års periode. Og det inkluderer ofte bare et par sensorer, skal du ha mer koster det mer. Du nærmer deg fort prisen for en total smarthus løsning som inkluderer både stryring av strøm, låser og alarm.

Her er noen eksempler fra media som underbygger våre meninger om dette temaet:

Sector Alarm krever betaling for malingsflekker

>>les mer

Vaktselskap eller egeninnsats. Artikkel fra dinside.no

>>les mer

Prissammenligning på alarmselskaper

>>les mer

Enkel og billig boligalarm. Artikkel fra dinside.no

>>les mer