Det kan på enkelte mobil-telefoner være vanskelig å finne meny-valget for endring av pin kode på simkortet. Denne kan imidlertid enkelt endres på følgende måte:

  • Åpne telefon-appen (den som brukes for å ringe ut)
  • Tast inn **04*gammel PIN-kode*ny PIN-kode*ny PIN-kode#
  • Trykk Ringe-knappen