Nå kan industrien også søke om midler gjennom støtteprogrammet «Introduksjon av energiledelse i transport, industri og anlegg».

Med støtteprogrammet har Enova som mål å bidra til at bedrifter tar grep om sin energibruk og setter arbeidet inn i et kontinuerlig system.

Foruten å utløse potensialer knyttet til adferd og enkle tiltak, vil det også kunne gi kunnskap og motivere bedrifter til å ta tak i prosjekter som stoppes av andre barrierer.

En viktig ringvirkning av energiledelse vil derfor være økt etterspørsel etter bedre løsninger enn dagens krav og standard.

Les mer her:

Ekstern link: Enova