• Åpne lokket

  • Trykk og hold inne de 2 nederste knappene samtidig i ca. 10 sekunder.

  • Både blått og rødt lys vil blinke raskere og raskere til begge lyser for å indikere at enheten er resatt til fabrikk instillinger.