Her er oppskriften på hvordan du setter Philips Hue lyspærer til fabrikkinnstillinger

Med fjernkontroll

  • Slå på lampen
  • Hold fjernkontrollen i nærheten av lampen
  • Trykk på både «av-bryteren» og «på-bryteren» samtidig i 10 sekunder
  • Når det lyser først grønt og så rødt i fjernkontrollen kan du slippe knappene
  • Pæren vil bekrefte med lysblink at den er tilbake til fabrikk instillinger