Slik får du ID Lock 150 tilbake til fabrikkinnstillinger

1  Ta ut batteriene

2  Hold inne åpneknapp (knappen på innsiden som man trykker for å låse / låse opp med) samtidig som du setter inn batterier

3  Når du hører en kvitterings-tone slipper du knappen

4  Du vil høre en ny kvitterings-tone

Enheten er satt tilbake til fabrikkinnstillinger

Viktig: Alle innstillinger, koder og RFID-brikker er slettet