Et av Norges mest energieffektive bygg åpnet tirsdag på Haakonsvern orlogsstasjon i Bergen. Enova har støttet bygget med 2,35 millioner kroner.

Det nye bygget blir administrasjonsbygg for Forsvarets logistikkorganisasjon, og har fått navnet Visund etter Olav den Helliges sagaskip «Visund». Bygget er på om lag 2.200 kvadratmeter og erstatter depotbygget fra 1960-tallet.

Les mer her:

Ekstern link -Enova