Passivhus og Plusshus er begreper som blir brukt mer og mer. Også opp mot Smarthus. Her er en beskrivelse på hva Passivhus og Plusshus er

Passivhus

Et passivhus har et veldig lavt energibehov sammenlignet med dagens bygg. Det totale energibehovet til en bolig bygget etter passivhusstandard er ca 25 % av energibehovet av en vanlig bolig. Det er definert en rekke krav for at et bygg skal kunne defineres som et passivhus, blant annet skal årlig oppvarmingsbehov ikke overstige 15 kWh pr m2.

De viktigste tiltakene i et passivhus er ekstra god isolasjon og tetthet, god utnyttelse av sol gjennom å plassere mest mulig av vindusarealet mot syd, balansert ventilasjon med høyeffektiv varmegjenvinning og bruk av energieffektive hvitevarer og belysning. Det vektlegges også at det gjenværende energibehovet i størst mulig grad skal dekkes av lokalt produsert fornybar energi som solvarme, biobrensel o.l.

Norske myndighet vurderer innføring av passivhusstandard innen 2020. Det har nylig kommet signaler om at kravene også kan bli innført tidligere. Hastigheten av innfasing av nye standarder i Europa for øvrig kan tyde på at vi kanskje må forholde oss til nye, strenge standarder langt tidligere enn vi hittil har trodd.

Plusshus (aktivhus)

Et plusshus er et hus som produserer mer energi enn det bruker. I tillegg til energireduserende tiltak av bygningskroppen og i brukssammenheng legges det vekt på produksjon av egen energi ved hjelp av solfangere, jordvarme eller andre relativt enkle løsninger.

Europaparlamentet har allerede vedtatt at alle bygg oppført etter 2018 skal ha passivhusstandard.