WIFI Tale

WIFI Tale er den enkleste og rimeligste måten å bygge ut innendørsdekning. Du bruker rett og slett ditt eget WIFI nettverk og mobiltelefonen vil automatisk koble seg opp mot dette nettverket når GSM dekningen er dårligere enn WIFI dekningen. Du vil ofte få bedre samtalekvalitet også.

  • Du kobler mobilen til det trådløse nettverket
  • Du trenger ikke mobilsignal for å ringe eller sende SMS, kun tilgang til WiFi
  • Du ringer på vanlig måte, du trenger ingen app
  • Du unngår tapte anrop og samtalebrudd
  • Raskere oppkobling av samtaler

    WiFi Tale tar i bruk muligheten til å sende data over trådløst nettverk ved at lydinformasjonen sendes som datapakker. Dette betyr at steder hvor det ikke er mobildekning, men har innlagt fast bredbånd vil du kunne bruke mobilen som normalt så lenge den er tilkoblet det trådløse nettverket. Bredbåndet ditt trenger ikke å være fra Telenor for at WiFi Tale skal virke, du trenger bare tilgang til et WiFi-nett. 

    Beveger du deg bort fra det trådløse nettverket, vil mobilen automatisk koble over til 4G-nettet. Om 4G-dekning ikke er tilgjengelig, vil samtalen bryte.