Du kan gjøre enkle endringer på dine nettsider selv. For å gjøre det trenger du en brukerlisens. Den koster 2500 i etablering og kr. 50 pr. mnd.
Dersom du ikke har det kan du bestille den her:

Enkle steg for å komme igang:

  1. Nederst på nettsiden finner du «Administrator». Trykk på den linken og logg inn med ditt brukernavn og passord.
  2. Trykk på firmanavnet eller nettstedsnavnet øverst oppe til høyre og «vis nettsted».
  3. Naviger til den siden du vil redigere.
  4. Trykk på «Rediger side» øverst på siden (i noen tilfeller kan det stå «Aktiver Visual Builder»).
  5. Nå kan du trykke på teksten du ønsker å redigere. 

Noen punkter det er viktig å huske på:

  • Dersom du er usikker på om du gjør ting riktig er det bare å ta kontakt med oss 🙂
  • Som standard tar vi backup en gang pr. uke. Det vil si at dersom du roter til siden kan vi hente opp en backup slik at sidene ble slik de var før. Men da vil du miste alle endringer du gjorde før siste backup. 
  • Det koster kr. 500 for hver backup som må tilbakeføres.