BKKs kunder kan benytte BKKs DNS – servere

Primær DNS server:

62.97.193.3

Sekundær DNS server:

62.97.193.53