Her er forskjellige innstillinger som kan gjøres på IDlock etter montering:

VOLUM OPP/NED

 • Hold inne [åpneknapp] i 5 sek
 • Tast 3 gjentatte ganger for oppjustering av lyd
 • Tast 1 gjentatte ganger for nedjustering av lyd til lydløst.
 • Tast [#] for å lagre gitt lydnivå. 

INNSTILLING AUTOMATISK / MANUELL LÅSING

 • Hold inne [åpneknapp] i 5 sek
 • Tast [6] (automatisk låsing )
 • Tast [4] (manuell låsing)

REGISTRERE NYTT RFID-KORT

 • Trykk [CF]
 • Tast [masterkode] og [#]
 • Hold [RFID–kort] foran leser
 • Vent 5 sek for å avslutte eller registrer neste

NB! De gamle kortene blir slettet ved registrering av nytt så alle som skal brukes må registreres samtidig

Du kan programmere andre RFID kort også men da må dette være kort med 13,56Mhz

AKTIVERE BORTESIKKER MODUS • Hold hånd inntil panel i 3 sek• Tast [masterkode] og [#]

REGISTRERING AV NY SERVICEKODE

 • Tast [*] og [masterkode] og [*]
 • Tast [2] og [*]
 • Tast [servicekode] og [*]

REGISTRERE NY MASTERKODE

 • Trykk [P]
 • Tast [masterkode] og  [#]
 • Tast [ny kode] og [#]
 • Gjenta [ny kode] og [#]

(Ved fabrikk instillinger og ny enhet er koden 1234)

INCLUSION MODUS I Z-WAVE (dersom din IDlock er utstyrt med z-wave modul)

 • Hold inne nøkkel-knappen på innsiden i 5 sekunder inntil displayet på utsiden aktiveres.
 • Tast «8» på utsiden og inclusion mode er aktiviert.

EXCLUSION MODUS I Z-WAVE (dersom din IDlock er utstyrt med z-wave modul)

 • Hold inne nøkkel-knappen på innsiden i 5 sekunder inntil displayet på utsiden aktiveres.
 • Tast «0» på utsiden og exclusion mode er aktiviert.