Slik aktiverer du 4G Tale på iPhone:

  1. Sjekk at du har Versjon er 9.3.2 og Operatør er Telenor 24.1.
    Innstillinger – Generelt – Om
    Dersom du ikke har disse versjonene, må du oppdatere iOS og operatørinnstillinger.

Aktiver 4G Tale:
Innstillinger – Mobilnett – Mobildatavalg – Aktiver 4G – Tale og data.