Inkluder eller ekskluder i Z-Wave 

– Termostaten må være i av-modus

– Sett din smarthus-hub i inkludering eller ekskludering modus

– Trykk på meny knappen (bok-symbolet) 3 ganger i løpet av 1,5 sekund

– Trådløs-symbolet vil blinke noen ganger. Dersom blinkingen slutter er enheten koblet opp mot z-wave hub-en

Periodisk programmering

Trykk og hold meny knappen i 5 sekunder (bok-symbolet) for å komme inn i periodisk programmerings modus