For å kunne bruke internett på mobilen og sende MMS så må mobilen din ha riktig oppsett.

Manuelle innstillinger for Internett: 

Fremgangsmåten varierer for ulike merker og telefonmodeller. Sjekk brukerveiledningen for din mobiltelefon for å finne ut hvor informasjonen under skal fylles inn.

 • Tilgangspunktnavn/APN: telenor.smart 
 • Andre felt skal ikke endres

 

Manuelle innstillinger for MMS:

Fremgangsmåten varierer for ulike merker og telefonmodeller. Sjekk brukerveiledningen for din mobiltelefon for å finne ut hvor informasjonen under skal fylles inn. MERK: Ikke alle telefoner har punktene under som standard innstillinger, så det skal kun fylles inn på de punktene som dukker opp på din telefon.

 • Navn: Unifon
 • APN-navn: telenor.smart
 • Mellomtjener: Ikke angitt
 • Port: Ikke angitt
 • Brukernavn: Ikke angitt
 • Passord: Ikke angitt
 • Tjener: Ikke angitt
 • MMSC: http://mmsc
 • MMS-mellomtjener: 10.10.10.11
 • MMS-port: 8080
 • MCC: 242
 • MNC: 01
 • Autentiseringstype: Ingen
 • APN-type: mms,default,supl
 • APN-protokoll: IPv4
 • Aktivering eller deaktivering av..: APN aktivert

For å kunne sende og motta MMS må mobildata være satt opp og aktivert.