Phonero har sendt ut varsel til alle sine kunder om økte priser fra 1.mars, med bakgrunn i konsumprisregulering.

– De øker ”generelle priser” med 1,8 %