Dersom du ønsker å sette dimmeren tilbake til fabrikk instillinger gjør du følgende:

  1. Trykk inn reset knappen 5 ganger raskt. 
  2. Dersom resettingen er vellykket vil du få en bekreftelse ved at lyset blinker