Dette gjør du dersom du skal koble Homey til et nytt WIFI nett eller dersom du får problemer med å starte den opp. Den vil ikke slette enheter eller annen informasjon.

  1. Pass på at den er koblet til strøm og startet opp (den bør være koblet til strøm i minimum 30 sekunder).
  2. Snu Homey opp ned
  3. Vent i 10 sekunder til nedtellingen er over og du får en bekreftelse med rødt lys. 
  4. Den er nå i Recovery modus og vil be deg om å sette den opp slik du gjorde første gang.