Homey blir satt opp til ditt WiFi nett ved installasjon og vil alltid forsøke å koble seg til dette. Dersom du flytter den eller setter opp et nytt WIFI nett kan du enkelt endre dette slik:

  1. Sett Homey i recovery modus (se beskrivelse under. Ingen ordinære smarthus instillinger eller enheter blir slettet). 
  2. Link Homey til nytt WIFI nett med appen.

Hvordan sette Homey Pro i recovery modus

  1. Pass på at den er koblet til strøm og startet opp (den bør være koblet til strøm i minimum 30 sekunder).
  2. Snu Homey opp ned
  3. Vent i 10 sekunder til nedtellingen er over og du får en bekreftelse med rødt lys. 
  4. Den er nå i Recovery modus og vil be deg om å sette den opp slik du gjorde første gang.