Personvernet rundt smarthusløsninger som lagrer data har i lengre tid vært et diskusjonstema. Mange er bekymret.

Vårt syn er at man må være reflektert og overvåken.

Man bør tenke over hvilke data man gir andre tilgang til. Spesielt bekymret bør de som kjøper sikkerhets løsning og «smarthus-løsning» av større sikkerhetsselskaper som utstyrer boligen med f.eks. kamera som de har tilgang til.

NRK har en reportasje om dette. Den kan anbefales:

https://tv.nrk.no/serie/schrodingers-katt/DMPV73002414/30-10-2014#