Når du setter din SmartThings hub tilbake til fabrikk instillinger vil alle instillinger og enheter/devices slettes. Dette gjøres på følgende måte:

Versjon 3 (2018):

  1. Slå den av ved å koble fra strømledningen
  2. Trykk inn «Reset» knappen med en pin eller lignende. Hold «Reset» knappen samtidig som du kobler til strøm igjen
  3. Slipp knappen når lyset skifter mellom blinkende gult til lysende gult

Det vil ta 10-15 minutter før Hub-en har startet opp igjen med fabrikk innstillingene. Når LED lyset blinker grønt og rødt kan du koble deg til hub-en igjen

Versjon 2:

  1. Sjekk at Hub-en er koblet til strøm og nettverk
  2. Trykk og hold «recessed» knappen på baksiden av Hub-en i 30 sekunder. Når LED lyset på fremsiden endrer seg fra blinkende til lysende gult slipper du knappen.
    • NB: Det er viktig å slippe knappen før det har gått 5 sekunder etter at LED lyset lyser gult ellers vil ikke Hub-en gå tilbake til fabrikkinnstillinger.

Det vil ta 10-15 minutter før Hub-en har startet opp igjen med fabrikk innstillingene. Når LED lyset på Hub-en lyser grønt er den ferdig med oppsettet og du kan koble deg til den igjen.

For å slette en lokasjon og tilbakestille Hub-en:

  1. Trykk på «Menu» (Android) / «More» (iOS)
  2. Trykk på  ikonet ved siden av den lokasjonen du vil slette og tilbakestille
  3. Trykk «Remove Location»

Bekreft med å trykke «Delete»
NB: Dette kan ikke angres og Hub-en blir tilbakestilt