Telenor forebereder nettet for sommer-Norge

Telenor har forberedt mobilnettet for en aktiv sommer for å gi bedre kapasitet til de mange arrangementer, festivaler og turiststeder i hele landet.

Telenor vil i løpet av året ferdigstille den storstilte 4G-oppgaderingen av mobilnettet. For å møte kundenes behov gjennom sommeren, har Telenor i tillegg valgt å prioritere utvalgte turistmål og feriesteder der trafikken vil vokse kraftig.

Dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor Norge påpeker betydningen av et mobilnett på de småstedene som i turistsesongen får mangedoblet innbyggertallet.

– Alle har en mobiltelefon i lomma, og ønsker også å bruke den der de ferierer. Samtidig er et robust mobilnett avgjørende for at lokalt næringsliv skal kunne betjene kunder i høysesongen, sier Amundsen.

Tid for festivaler

Sommeren er også den store festivaltiden. Mange mennesker samlet på et lite område på et kort tidsrom, krever ekstra mobilkapasitet.

– Telenor vet hvor viktig det er med god mobildekning på festivalene. Dette gjelder både for arrangører og festivaldeltakere. Derfor har vi rigget ekstra mobilkapasitet, forteller dekningsdirektør Bjørn Amundsen.

Detter er noen av stedene Telenor rigger opp ekstra mobilkapasitet:

 • Palmesus Kristiansand
 • Speiderlandsleir Bodø
 • Stavernfestivalen
 • Slottfjellfestival Tønsberg
 • Norway Cup
 • Tysnesfest
 • Buktafestivalen Tromsø
 • Øyafesstivalen
 • Arctic Race og Norway Troms
 • Pstereo Trondheim
 • Hvalstrandfestivalen Asker
 • Birkebeinerritter