Konkurransetilsynet har i dag orientert Telia om at selskapets oppkjøp av Phonero tillates.

– Konkurransetilsynet har etter en grundig vurdering kommet til at Telias oppkjøp av Phonero ikke i betydelig grad vil hindre effektiv konkurranse, sier konkurransedirektør Lars Sørgard.

Telia er sammen med Telenor de to klart største aktørene i det norske mobilmarkedet. I bedriftssegmentet er imidlertid Phonero en utfordrer som har hatt suksess og opparbeidet seg en betydelig markedsandel.

Les mer på konkurransetilsynet sine sider