Her er oppskriften på hvordan du lager en Virtuell knapp i SmartThings. Denne knappen kan brukes f.eks. dersom du vil lage spesielle betingelser for huset. Et eksempel kan være dersom du vil ha en egen nattmodus for barnerommet (da skal lyset dimmes eller slukkes og ikke slås på av bevegelses sensor).

  1. Logg på kontrollpanelet via nettsiden (https://graph-eu01-euwest1.api.smartthings.com)
  2. Trykk på «My Locations» og velg hub-en du vil redigere på. Trykk deretter på «My Devices»
  3. Trykk på «New Device». Her må følgende informasjon fylles ut:

– Name (Fylles ut med den funksjonen du ønsker f.eks. «Nattmodus Barnerom»)

– Label (Denne trenger du ikke fylle ut men kan gjerne bruke samme navn som i Name feltet

– Zigbee iD (Fylles ikke ut)

– Device Network Id (Her kan du skrive hva du vil, men det må ikke inneholde en tilsvarende ID som andre devicer. For å være sikker kan man bruke det samme som i Name, bare uten mellomrom. F.eks. «NattmodusBarnerom»).

– Type (Her velger du «Simulated Switch»)

– Version (Her velger du «Published»)

– Location (Her velger du lokasjonen du bruker)

– Hub (Her velger du hub-en du bruker)

– Group (Denne lar du stå tom)

  1. Trykk Create

Den vil nå dukke opp i device listen din og du kan nå tildele den automasjoner.